Een beeld zegt meer dan duizend woorden, bekijk de reportage die RTV Drenthe gemaakt heeft over onze stichting.

Over ons

De Stichting Survival Havelte is opgericht op 30 december 2009 met het passeren van de statuten bij Notaris Kroek in Steenwijk. Het doel van de stichting staat als volgt beschreven:

De stichting heeft ten doel het promoten, stimuleren en organiseren van survival gerelateerde activiteiten en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn belangrijke uitgangspunten hierbij zijn een gezonde geest in een gezond lichaam die om weet te gaan met allerlei ongewone omstandigheden. Respect voor de medemens en voor de natuur zijn een basiswaarde voor de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het opzetten, onderhouden en leiden van een trainingsgroep voor survivalrun, alsmede het beschikbaar stellen van de benodigde faciliteiten;

b. het organiseren van survivalruns;

c. het aanbieden en faciliteren van survivalvaardigheden;

d. het promoten, organiseren en faciliteren van survivalactiviteiten op allerlei niveaus;

e. het aanbieden van diverse outdoorsporten en activiteiten;

f. een actieve schakel vormen tussen bestaande organisaties en activiteiten om de individuele mogelijkheden van survival-geïnteresseerden actief te verbreden, zoals door het aangaan van samenwerkingsverbanden met

sportverenigingen, scholen en/of andere instellingen.

 

Naast de statuten staat in ons huishoudelijk reglement beschreven wat we van elkaar mogen verwachten. Dat geldt voor het bestuur alsmede voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

 

Tot slot hebben we veel ambities en willen we graag duidelijkheid voor onszelf en voor anderen waar we aan werken. Daartoe hebben we een beleidsplan opgesteld. Dat kijkt over een periode van drie jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

 

Wil je ons helpen, ben je net als ons enthousiast over de mogelijkheden van Survival en de Survivalsport in en rond Havelte geef dat dan aan. Er zijn vele manieren om ons te ondersteunen. Als sponsor, trainingsdonateur, meedenker en bestuurslid.

 

Wij gaan ervoor! Een mooie trainingslocatie, het beoefenen van een mooie sport, een run in en rond Havelte en op termijn allerlei aanvullende survival en outdooractiviteiten. Wij hebben er zin in!

Wil je weten hoe het zo is gekomen en wat er is gedaan? In het artikel in de Sur5all (bondsbland van de survivalbond) van januari 2011 staat het uitgebreid verteld.