Lid worden

We verwelkomen iedereen die bij ons lid wil worden. De eerste (twee) lessen zijn om uit te proberen: bevalt de Survivalrun sport en bevalt de club? Daarna verwachten we dat je een keuze maakt.

We een instaptraining op zondag van 11.00-12.00 uur. Deze is specifiek gericht op techniek en kracht om je de basis van de Survivalrun sport eigen te maken.

Neem contact met ons op om eens mee te trainen of te komen kijken.
Als je lid (dat heet bij onze stichting trainingsdonateur) wilt worden, vul dan het aanmeldingsformulier onder aan deze pagina in.

Veiligheid is belangrijk voor ons. Daarom gelden de volgende gedragsregels tijdens de trainingen:

Trainingsdonatie.
Om gebruik te maken van de faciliteiten die Survivalrun Havelte biedt, zoals deelname aan trainingen en gebruik maken van de faciliteiten, vragen we een minimum donatie aan Stichting Survival Havelte:

 • 16 jaar en ouder: €35,- per kwartaal
 • Tot en met 15 jaar: €25,- per kwartaal
 • Gezinskaart €75,- per kwartaal
  Betaling gaat via automatische incasso.
  Tevens is men verplicht lid te worden van de Survivalrunbond (17,50,- per jaar). Het bondslidmaatschapsnummer dient men bij opgave te vermelden. Je direct opgeven als lid van de Survivalrun bond kan via deze link.

We verwachten van alle leden een actieve houding in het meehelpen bij het maken en onderhouden van de faciliteiten, helpen bij activiteiten en meehelpen bij het organiseren van De Havelter Survivalrun

Gegevens

 • Betaling

 • Met het donateurschap kunt u gebruik maken van zowel survivaltraining als bootcamp. Het donateurschap begint op de 1e dag van de maand waarin de training wordt gestart. De kosten worden na rato bepaald voor het eerste kwartaal. Daarna wordt per kwartaal rond de eerste van het kwartaal geïncasseerd. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand voor het volgende incassomoment. Opzeggen gebeurt via een mail aan info@survivalhavelte.nl
 • Lidmaatschap van de Survivalrun Bond a 17,50 euro (2018) is verlicht. Vul daarom hieronder je lidmaatschapsnummer in
 • Betrokkenheid bij de Stichting Survival Havelte

  • Laagdrempelig – iedereen moet deel kunnen nemen, dus lage kosten.
  • Samenwerking – samen bereik je meer, zowel binnen de club als met andere verenigingen.
  • Betrokken leden – een club gaat pas echt leven als je verbondenheid ervaart.
  • Actieve club – een club leeft echt als er veel gebeurt.
  • Onafhankelijk – we willen onafhankelijk zijn van subsidies of enkele personen.
  • Maatschappelijk betrokken – we dragen bij aan onze maatschappelijke omgeving
  • Sporten is leuk en heeft een prestatieverhogende insteek – een prettige sociale omgeving én waarbij het doel is actief je prestaties te verbeteren
  • Onderhoud baan. Denk aan de veiligheid en het beheer van de stellage en hindernissen
  • Onderhoud terrein. Denk aan organisatie rond onderhoud van het terrein en de materialen
  • Activiteiten. Denk aan het organiseren van activiteiten voor leden en maatschappelijke doeleinden
  • Jeugd. Jeugd en de ouders van jeugd betrekken wat er allemaal mogelijk is binnen de club en de sport
  • Trainingen en workshops. Denk aan het organiseren en begeleiden van trainingen, trainingsgerelateerder activiteiten en workshops voor scholen.
  • Survival Challenge. Organisatie survivalrun voor 1000 deelnemers.
  • Onderhoud. Denk aan grasmaaien, materiaalbeheer, herstelwerkzaamheden baan.
  • Activiteiten. Denk aan het helpen tijdens jaarfeest, stand bemannen tijdens kerstmarkt, helpen met een parcours tijdens bv. schaapsscheerdersfeest
  • Workshops. Denk aan geven van workshops aan scholen.
  • Trainers. Denk aan geven van trainingen of het ondersteunen bij trainingen of speciale trainingsactiviteiten zoals sinterklaassurvival of diplomasurvival
  • Survival Challenge. Actieve rol in de aanloop naar de run zoals hindernissen knopen, adminstratie, vrijwilligers organiseren.
 • Van alle (ouders van) leden wordt een actieve inzet verwacht als vrijwilliger tijdens of voorafgaand de Survival Challenge. Dit evenement kent een dusdanige omvang met 200 vrijwilligers, dat clubleden hierin onontbeerlijk zijn.
 

Verstuur